குஜராத்தின் உண்மை நிலை.! மோடியின் பொய்களுக்கு அளவே இல்லை. மோடியின் குஜராத் வளர்ச்சி பற்றி ஊடகங்கள்  இந்துத்துவ கண்ணாடி போட்டுகொண்டு உண்மையை மறைத்து பொய்களை விதைத்து வருகின்றன. காரணம் அவைகள் இந்துத்துவ பாசிட்டுகளின் ஏவல் நாய்களாக இருக்கின்றன என்பதற்கு  அருந்ததி ராய்  அவர்களது கேள்வியே சான்றாக உள்ளதை அறியலாம்.!

மோடியின் கோயபல்ஸ் பொய்களுக்கு அளவே இல்லை. அவைகள் அடுத்தும்  தொடரும்.Comments

Popular

சிதம்பரம் கோயில் ரகசியங்கள் !

குந்தவை மதம் மாறியது எப்போது?

குந்தவை நாச்சியார் மதம் மாறியதற்கு காரணங்கள்!.

ராஜராஜ சோழனின் வாழ்வில் வெளிச்சமிடப்படாத, மர்ம பக்கங்கள்!

ஸ்ரீ ரங்கம் கோயிலில்உள்ள துலுக்க நாச்சியார் யார்?