வாங்க, சேர்ந்து மகிழலாம்..!                  "ஏதடா கவிஞன் நெஞ்சில் 
                          என்னதான் துயரம் என்று 
                   வாதிட வேண்டாம். நானே,
                            வாங்கிய வரத்தின் வேகம்!
                   மோதுவதாலே இன்று 
                            முழுவதும் அழுகைப்  பாட்டு
                    தூதுபோய் தீருமென்றால் 
                            துயரத்தை சொல்ல மாட்டேனா? " - கண்ணதாசன்

..............................................................................................................................

"அன்புக்கு இருவர் வேண்டும், 
          அழுகைக்கு ஒருவர் போதும்!
இன்பத்துக் இருவர் வேண்டும்,
        ஏக்கத்துக்கு ஒருவர் போதும்! 
துன்பத்தை தனிமையாக 
        சுவைப்பது போல வாழ்வில் 
இன்பத்தைச் சுவைப்பது இல்லை!
         இயற்கையின் சட்டம் ஈது!"- கண்ணதாசன்.

Comments

Popular

சிதம்பரம் கோயில் ரகசியங்கள் !

குந்தவை மதம் மாறியது எப்போது?

குந்தவை நாச்சியார் மதம் மாறியதற்கு காரணங்கள்!.

ராஜராஜ சோழனின் வாழ்வில் வெளிச்சமிடப்படாத, மர்ம பக்கங்கள்!

ஸ்ரீ ரங்கம் கோயிலில்உள்ள துலுக்க நாச்சியார் யார்?